۱۳۸۸ آذر ۲۷, جمعه

مونتاژ


مونتاژ

امروز قرار است در اعتراض به هتک ِ حرمت ِ نمی دانم كی ، طرفداران و مزدوران ِ حكومت راهپيمايی كنند . به عاقل هايشان پيشنهاد می كنم در اين هوای ِ سرد خود را سرما ندهند و از خانه بيرون نيايند . زيرا آنان چه به تظاهرات بروند، چه نروند ، مونتاژكاران ِ صدا و سيما فيلم های ِ پيش ساخته ای از "حضور ِ خروشان و ميليونی" ِ آنان به خورد ِ بينندگان می دهند . فردا هم روزنامه ی ِ كيهان ، عكس هايی از بيعت ِ دريای ِ پر تلاطم ِامت با چی چيز چاپ می كند . خداوند صحت و سلامت بدارد فتوشاپ را !

انحطاط

لابد می دانيد در مسافرت با تور ، خيلی وقت ها راهنما برای ِ ايجاد ِ آشنايی و صميميت از مسافران می خواهد به نوبت خودشان را معرفی كنند و شغل و تحصيلاتشان را بگويند . در تور ِ ما هم يكی خودش را اين گونه معرفی كرد :
ـ سلام ، دكتر ... هستم . عينک فروش ، وارد كننده ی ِ عينک و جراح ِ چشم !

ايده آل ِ بدبختی

يكی از دوستان با آب و تاب می گفت كه در تهران مجتمع ِ تجاری ِ غول آسايی ساخته اند با دو طبقه پاركينگ و مغازه های ِ آنچنانی و اجناس ِ شيک و پيک و ... عين ِ دبی !
گفتم بدبختی و واماندگی را تماشا كن كه حالا ما بايد به روزگار ِ دبی حسرت بخوريم و الگوی ِ پيشرفتمان بشود امير نشينی پنجاه ساله .


سرانگشت

۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

هندسه


هندسه

به سوادم اضافه شد . تا پريروز خيال می كردم فقط دو جور هندسه در عالم وجود دارد ؛ اقليدسی و نا اقليدسی . اما خامنه ای ‌در واپسين سخنرانی اش گفت هندسه ی ِ حكومت ِ اسلامی ، هندسه ی ِ الاهی است . معلوم شد شق ِ سومی هم هست كه به آن هندسه ی ِ الاهی می گويند . در اين هندسه لابد از سه نقطه ی ِ غير ِ واقع بر يک خط ِ راست ، جويباری از خون می گذرد .

ميراث

وقتی پدری ثروتمند می ميرد فرزندانش به نان و نوا می رسند . خدابيامرز "خدا " كه مرد ارث و ميراثش به روحانيان رسيد و ميلياردر شدند .


سرانگشت

۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

هبوط


روزگاری ، اسلاميان برای كسب ِ قدرت ، عكس خمينی را در ماه تلقين می كردند و امروز برای ِ حفظ ِ آن ، تصوير ِ خمينی را بر كف ِ خيابان جرواجر می خواهند . اين برای ِ بسياری همچون هبوط ِ آدم ِ ابوالبشر است از بهشت ِ خداوند بر زمين ِ نامقدس .

بعثه