۱۳۹۱ مرداد ۲۶, پنجشنبه

کاریکاتور ِ توصیفی


متاسفانه استعداد ِ نقاشی و کشیدن ِ کاریکاتور ندارم ولی به تماشای ِ هردو علاقمندم.  گاهی سوژه ی ِ کاریکاتوری هم به ذهنم می رسد اما دریغ از ذره ای مهارت در ترسیم ِ آن. اگر کاریکاتوریست بودم، در حاشیه ی ِ موضوع ِ جلوگیری از کنترل ِ جمعیت، خامنه ای را به شکل ِ نمکی ها و فروشندگان ِ دوره گرد می کشیدم که توبره ای روی ِ دوشش انداخته، دستش را کنار ِ  گوشش گذاشته و فریاد می زند: انقلاب... صادر... می کنیم/  بمب ِ اتم ... تولید ... می کنیم/  کاندوم ... سوراخ ... می کنیم!


سرانگشت