۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

شفاخانه

برای ِ پيمان ِ عارف و حشمت الله تبرزدیشفا ، شماری از ايرانيان را در شفاخانه ی ِ خود شفا داد . ايرانيانی که امروز شمارشان نه چندان زياد است ، نه چندان کم . کسانی که به مرحله ی ِ دل آشوبه (1) رسيده اند ؛ جايی که شجاع الدين مدت ها پيش رسيده بود و با گذر از آن ،‌ تولدی ديگر يافته بود .

افسوس که طبيبانی چون او اندک شمارند و دريغا که شفا ، شفاخانه را زودتر باز نکرد و زودتر نمی شد و نمی توانست باز کند .
سرانگشت1 ـ " از ديدگاه ِ نيچه ، انسان هايی که راه ِ تعالی ِ معنوی را می پيمايند ، از مرحله ی ِ [دل آشوبه ] تهوع می گذرند ، يعنی بيزاری از وضع ِ کنونی ِ بشر . چنانکه " انسان های ِ والاتر " که در بخش ِ چهارم [ از کتاب ِ چنين گفت زرتشت] به سراغ ِ زرتشت می آيند ، خود را مردان ِ " دل زدگی ِ بزرگ ، بيزاری ِ بزرگ "می شناسانند . و همچنين نيچه در پاره ی ِ " درباره ی ِ فرومايگان " ، در بخش ِ دوم ، دل آشوبه در در برابر ِ فرومايگان را انگيزه ی ِ پرواز به بلندی ها و در نتيجه ، تعالی خود می داند : " دل آشوبه ام بود که بهرم بال آفريد و يارای ِ در آب جستن ؟ " و نيز در جاهای ِ ديگر به همين معنی اشاره می کند . اما تعالی ِ حقيقی را نه در ماندن در اين مرحله بلکه در گذشتن از آن می داند . انسانی که به زندگی " آری " گفته و به جايگاه ِ عالی تری از دانايی و آزادی رسيده و از حقارت ِ انسان ِ کنونی و نيز از هيچ انگاری (نهيليسم) گذشته ، کسی است که از تهوع نيز رهايی يافته است . " (آوردم از کتاب ِ چنين گفت زرتشت ، نيچه ، ترجمه ی ِ داريوش ِ آشوری ، انتشارات ِ آگه ، چاپ ِ يازدهم ، بهار 1377 ، ص 350 حاشيه های ِ ترجمه )۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

تهران ، تهران

تهران ، تهران


برای ِ كاوه قاسمی ِ كرمانشاهی و ابوالفضل ِ عابدينیاگر پيشگو می شدم كار و بارم بد نمی شد . چند روز پيش فكر می كردم با توجه به نقش ِ مهم ِ تهران در جنبش ِ پس از انتخابات ، اولين كار ِ حكومت اين خواهد بود كه چند صد هزار نفر از ساكنان ِ تهران را به شهرهای ِ كوچك و كم جمعيت و اهميت ، كوچ بدهد و اگر خيلی با لياقت باشد شهرهای ِ نوبنياد احداث كند . در شهرهای ِ كوچك ، مدنيت كوچك است ؛ اعتراض ها كوچك است و كنترل ، آسان . تازگی ديدم كه ا.ن دارد همين مطلب را می گويد ضمن اين كه دست به دامن ِ زلزله ی ِ تهران هم شده بود كه هميشه در مواقع ِ ضروری سر و كله اش پيدا می شود .


حمد


حمد و سپاس مر خدای را كه زمين را آفريد و مهين را آفريد و شهين را .
سرانگشت

۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

دوسست دارم

به ياد ِ مصطفی غنيان ، يعقوب ِ بروايه و امير ِ جوادی فرفرهنگستان ِ زباناحمدی نژاد توسط ِ مردم ِ ايران برگزيده نشد ، برگوزانده شد .دوسست دارمدوسست دارم نصفه شبی

هم جلويی ، هم عقبی

دوسست دارم سلطنتی

بيا بريم خرس وسطی


دوسست دارم خيلی زياد

سماوره آبش مياد


دوسست دارم نصف ِ بسيج

هويج ميخوای يا آب هويج ؟


دوسست دارم يه قافله

از كوپنای ِ باطله


دوسست دارم يه ثانيه

چار پنج تا زو ، يه گانيه


دوسست دارم جلو جلو

امشب بزن ساچمه پلو


دوسست دارم خيلی خفن

جايزه تون : هف تا كفن


دوسست دارم قدّ ِ اتم

ساقی تويی ، قُرم قُرم


*


دوسست دارم زير ِ زمين

اسمت چی بود ؟ عنين ؟ امين ؟


دوسست دارم خامنه ای

تو نوكر ِ داونه ای

سرانگشت

۱۳۸۹ فروردین ۱۳, جمعه

خال ِ فتنه

برای ِ‌ محمد ِ اوليايی فرد ، رسول ِ بداغی و محمد ِ نوری زاد
در شعر و ادب ِ فارسی ترکيب هايی که با "خال" ساخته می شوند بسيارند و ما در برخی ديوان ها با انواع ِ خال و چه بسا با ترافيک ِ خال روبرو هستيم . يکی از اين خال ها البته خال ِ فتنه است که رمز ِ شهر آشوبی و احتمالاً اردوکشی ِ خيابانی است . خارج از دفتر و ديوان و طبق ِ گزارش های ِ تلسکوپ ِ هابل ، خال ِ فتنه اخيراً بر نيمکره ی ِ غربی ِ خامنه ای رويت شده و او را به " علی خالدار " مبدل ساخته است . صاحبنظران پيش بينی می کنند با گذشت ِ زمان رفته رفته بر قطر ِ سياهی ِ خال افزوده شود و سرانجام همه ی ِ وجود ِ خامنه ای را نگاتيو کند . ناگفته نماند به گزارش ِ بی بی سی ، کارشناسان هنوز بين ِ بروز ِ خال ِ فتنه و ظهور ِ آبله مرغان اختلاف ِ نظر دارند .

خال ِ فتنه از جمله خال های ِ بدخيم است ؛ همان که حکمای‌ ِ قديم ، خال ِ سلاطونی يا سرطانی می ناميدند . برعکس ِ خال ِ هندو که شوکت ِ سمرقند و بخارا را می شد بدان بخشيد ، به صاحب ِ خال ِ فتنه تنها می شود گردن آويز ِ جنون ِ گاوی داد . بنابراين قبل از آنکه بيماری حاد و بيمار دچار ِ خرخالی بشود ، بايد علی خالدار را بر نوار بهداشتی ِ بالدار سوار کنند و به اتاق ِ عمل برسانند تا خال ِ مربوطه را جراحی کند و در شيشه ی ِ الکل ، پهلوی ِ پروستاتش بيندازد .

اما طبق ِ تحليل های ِ شبکه ی ِ "دشمن پرس" ، ظهور ِ خال ِ فتنه بر نيمکره ی ِ غربی ِ خامنه ای توهمی بيش نيست . خامنه ای مطابق ِ سنت ِ حسنه ی ِ تتو ، همانند ِ پهلوان پنبه های ِ قديم که عکس ِ عقاب و فرشته و قلب ِ تير خورده روی ِ اندامشان خالکوبی می کردند، دو ـ سه تصوير بر بدنش سوزنی کرده است . هر روز به اين عکس ها نگاه می کند ، چشم هايش چهارتا می شود و از وحشت نعره می کشد . بر بازوی ِ چپ تصوير ِ موسوی ، بر شانه ی ِ راست عکس ِ کروبی و بر نواحی ِ جنوبی قيافه ی ِ خودش .
سرانگشت