۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

اصحاب صفه

در سال ِ جهاد ِ اقتصادی، به علت ِ ضعف ِ بنیه ی ِ مالی و ناتوانی در پرداخت ِ قبوض ِ اربعه (آب، باد، خاک، آ... نه ببخشید! آب، برق، گاز، تلفن) این دکان ِ بی متاع را تعطیل و در وبلاگِ خلبان ِ کور صفّه ای اختیار می کنم ... تا اطلاع ِ ثانوی !