۱۳۹۴ شهریور ۱۱, چهارشنبه

قیامت سوم!


«موسوی دستگیر بشه، ایران قیامت میشه»
این شعار یادتان هست؟
این یکی را چی؟
«کروبی دستگیر بشه، ایران قیامت میشه»
موسوی و کروبی دستگیر شدند و در یک روز، ایران دو بار قیامت را به چشم خود دید. از آن قیامت های درجه یک ِ فرد اعلا که «کوه ها چون پشم زده شده» به نظر آمدند. بعد هم باد آمد و پشم ها را برد و به جای کوه‌ها بیابان نشاند و بی آبی نشاند.
تازگی ها توی مشهد این شعار دوباره احیا شده. اصلاً فکر هم نمی‌کنند که مگر بقیه چقدر توش و طاقت دارند که قیامت سومی را از سر بگذرانند؟ آقاجان قیامت سوم است، جنگ جهانی سوم که نیست فرمالیته باشد و الکی.
در مشهد یک عده کلاهبرداری کرده‌اند (کلاهبرداری. یعنی شغلی که در این وانفسای بیکاری، پیشه ی هشتاد درصد مردم ایران است؛ «حتی شما، دوست عزیز») آره می‌گفتم، در مشهد عده‌ای از دولتی ها کلاه عده‌ای دیگر را برداشته اند، حالا طلبکارها ریخته اند توی خیابان که «بدهیا پاس نشه، مشهد قیامت میشه»؛ بابا ملت! اینقدر کولاک نکنید! یک رحمی هم به حال وخیم پروستات بنده بکنید!


سر انگشت