۱۳۹۳ اسفند ۲۹, جمعه

نوروزانه


مرغان چمن را چو صبا بوی گل آرد
زنهار! مپندار که خاموش توان کرد
(خواجوی کرمانی)


فرا رسیدن نوروز خجسته باد