۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

مستعار

آقای ِ وبلاگ نویس هرچه شناسنامه و کارت ِ ملی اش را زیر و رو کرد، اثری از نام ِ مستعارش پیدا نکرد . یادداشت ِ خنده داری نوشت . اسم ِ مستعارش ـ همان را که حتا در دفترچه ی ِ بسیج ِ اقتصادی ِ خانوار نیامده بود ـ پایش گذاشت . یاددشت را برای ِ همه ی ِ دنیا پست کرد ؛ به جز برای ِ یک نفر : نام ِ شناسنامه ای اش .


سرانگشت

۱۳۸۹ دی ۱۴, سه‌شنبه

تقسیم ِ کار و غنیمت

احمدی نژاد برای ِ خواندن ِ لیست، پیش ِ خامنه ای می رود .

ا.ن: امام زمون مال ِ من، امام حسین مال ِ تو
اسفندیارمال ِ من، حسن نصرالله مال ِ تو
غنی سازی مال ِ من، سران ِ فتنه مال ِ تو
عزیزان ِ من مال ِ من ...
خ.ر: نه ! نمی شود. عزیزان ِ من از اولش مال ِ من بوده است .
ا.ن: باشه ! سگ خور، ... عزیزان ِ من مال ِ هردومون.
ملت ِ ایران مال ِ من، دشمن و بصیرت مال ِ تو
رجایی شهر مال ِ من، زندان ِ اوین مال ِ تو
سپاه و مپاه مال ِ من، بسیج و مسیج مال ِ تو
نفت ِ سیاه مال ِ من ...
خ.ر: نه ! حواست کجاست ؟! آن مال ِ ما نیست؛ صاحب دارد .
ا.ن: راست گفتی ...یادم نبود .


سرانگشت

۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

حکمت ِ تلخ

" احمدی نژاد : خواب دیدم یک گاو ِ لاغر، هفتاد ملیون خر ِ فربه را خورد .
یوزارسیف : به اذن ِ خدا، دور ِ بعدی ِ انتخابات هم رای خواهی آورد ! "

حالا حکمت ِ این اس ام اس را که حدوداً دو سال پیش دریافت کردم، درک می کنم .