۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

شيوا نظر آهاری


بر خود چو شمع، خنده زنان گريه می كنم

تا با تو سنگدل چه كند سوز و ساز ِ من !