۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

لغت ـ معنی

خامنه ای: ولایت ِ مطلقه ی ِ فقیه یعنی انعطاف پذیری ِ دستگاه ِ ولایت.

مطلق: انعطاف پذیر، کشسان، آدامس مانند.

مُطلقه: انعطاف پذیری، ژیمیناستیک (در معنای ِ ورزشی)، بندبازی (در معنای ِ سیرکی).

طلاق: انعطاف و تفاهم بین ِ زن و شوهر.

مطلّقه: زن ِ ژیمیناست.

اطلاق: کشسانی ِ آب دماغی.

طلق طولوق: انعطاف ِ بیش از حد، و بالا و پایین پریدن در اتول بعد از دست انداز (همان تلق تولوق است.)

ولایت ِ مطلقه: سرپرستی ِ تیم ِ ژیمیناستیک.

ولایت ِ مطلقه ی ِ فقیه: ریاست ِ آدامس مانند ِ فقیه ِ بندباز که به همه جای ِ آدم می چسبد و تا بی نهایت، کش می آید.

سرانگشت