۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

مال ِ خر

با توجه به این که اقتصاد، مال ِ خر است، این هم نمونه ای از جهاد ِ اقتصادی.


پانویس :

هشدار ! نظر به این که مقام ِ معظم ِ رهبری فروتنانه راضی نیستند درباره شان تبلیغ شود، و نیز با توجه به رعایت ِ حقوق ِ مولفان و مصنفان، کسی حق ندارد این پلاکارد را در انظار ِ عمومی بالا ببرد.