۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

فتوژنيك

برای ِ ليلا توسلی ، ابراهيم ِ مددی ، جواد ِ ماه زاده ، رضا شهابی و سعيد ِ ترابيان

راستی ! چرا ؟

راستی ! چرا خدا عالم است اما ولی ِ فقيه اعلم است ؟

فتوژنيک

به نظر ِ شما چرا سی و چند سال ِ پيش، در دهکده ی ِ نوفل لوشاتو خبرنگاران ِ رسانه های ِ مهم ، گُر و گُر به ديدن ِ خمينی می رفتند و از او عکس و خبر و مصاحبه تهيه می کردند و به گوشه ،گوشه ی ِ جهان می فرستادند ولی امروز رهبرانی بالقوه و چه بسا امروزی در پاريس و لندن و واشنگتن خودشان را به در و ديوار می کوبند و کسی حتا عکس ِ فوری از آنها نمی گيرد ؟

هرچه فکر می کنم به جوابی نمی رسم به جز اين که رهبران ِ فعلی فتوژنيک نيستند و ارزش ِ بصری ندارند ولی امام ِ راحل ِ گجستک ، علاوه بر خوش عکس بودن ، خارجکی اش هم خوب بود و البته به دو معنا بن جانسون بود : هم خيلی اديب و خوش ديالوگ و هم بسيار چهار نعل و اهل ِ دوپينگ !

آگهی

موجود ِ ميکروسکپی ِ خود را به ما بسپاريد و غول ِ بی شاخ و دم تحويل بگيريد .

اتحاديه ی ِ اف . اچ . کی (فيل . هوا . کن ها) بی بی سی ـ سی ان ان ـ فاکس نيوز ، فرانس پرس ، الجزيره ، صدا و سيمای ِ جيم الف و باقی ِ ابر رسانه های ِ بی طرف و مزخرف .

سرانگشت

۱۳۸۹ تیر ۲۹, سه‌شنبه

داخل ِ آدم

برای ِ عيسا خان ِ حاتمی ، محمد ِ صادقی و عبدالرضا تاجيک

داخل ِ آدم !

خوشم مياد که ديگه هيشکه ا.ن رو داخل ِ آدم حساب نمی کنه ؛ همه تيز کردن واسه خ.ر .

چيران !

روزيو می بينم که بنزين بشه کيميا و ملت ، عينهو چينيا با دوچرخه برن سر ِ کار .

جامع و مانع !

شکنجه با مواد ِ مذاب + خوراندن ِ چرک و کثافت + بريدن ِ دست و پا + در آوردن ِ چشم + زلزله + سنگباران + تازيانه + ابتلا به خوف و رجا = الله درمانی .

سرانگشت


۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

از كتاب ِ يونان ِ سرهنگان


کلمات ِ بینوا
غرقه ی ِ اشک و خيس ِ مرارت
تعميد ِ دوباره می يابند

پرندگانی که بال های ِ خود را باز می آفرينند
به پرواز در می آيند
به نغمه سرايی می پردازند
و کلماتی که نهان می کنند ، کلمات ِ آزادی است

بال های ِ آنان شمشيرهايی است
که باد را از هم می درد !

يانيس ريتسوس (ترجمه ی ِ شاملو)

* * *" دار و دسته ی ِ سرهنگان که حکومت ِ استبدادی ِ خود را بر ملت ِ يونان تحميل کرده است ، به هيچ روی نماينده ی ِ ارتش ِ يونان و کمتر از آن نماينده ی ِ تمامی ِ نيروهای ِ نظامی ِ کشور نيست . افسران ِ نيروهای ِ سه گانه ی ِ ارتش همان سان قربانی ِ کودتا و نتايج ِ حاصل از آن شدند که کارگران ، دهقانان و روشنفکران . بيش از 2500 نفر از افسران ِ ارتش سر به نيست شده و تعدادی نيز به قتل رسيده اند . عده ای ديگر بر اثر ِ ابراز ِ مقاومت و خودداری از اجرای ِ دستورات ( به ويژه عده ای از افسران ِ نيروی ِ هوايی ) شهيد گشته اند . و هم اکنون ، در لحظه ای که اين سطور نوشته می شود (ژوييه و اوت 1969 ) بار ِ ديگر موج ِ تصفيه ارتش ِ يونان را فراگرفته و چرخ ِ تغيير ِ پُست ها با سرعت ِ بيشتری به گردش درآمده است . کار بدانجا کشيده که بسياری از افسران از خانه به دوشی به عذاب آمده اند و ترجيح می دهند به طور موقت در هتل زندگی کنند ، تا کی دوباره به واحد ِ ديگری منتقل گردند . " ...

" در واقع چنين به نظر می‌رسد که حکومت ِ سرهنگان به قدرت ِ ارتشش اطمينانی ندارد . از هنگام ِ ‌کودتای ِ 21 آوريل در ميان ِ نيروهای ِ ارتش ، سلسله مراتب ِ ديگری پديد آمده است . ماهيت ِ اين دستگاه ِ ثانوی بيشتر سياسی (مانند ِ کميسر های ِ ‌سياسی ) و پليسی است . "

" سرهنگان تنها مانده اند و رژيم شان از حمايت ِ مردم برخوردار نيست . حکومت ِ سرهنگان نيز بر اين امر به خوبی واقف است و هم از اين روست که با اعمال ِ ترور و وحشت حکومت می کند . البته گهگاه موفق شده اند به کمک ِ دروغبافی و تبليغات ِ چند ماهی، عده ای هوادار به دور ِ خود گرد آورند . بی ترديد عده ای از روستاييان پس از آن که سرهنگان در بهار ِ 1968 از بدهکاری هايشان به بانک ِ کشاورزی چشم پوشيدند يا به آنان کمک های ِ اعتباری نمودند به جانبداری از رژيم برخاستند . به همين ترتيب نيز عده ای از ارتشی ها و شخصی های ِ طرفدار ِ نظم که عادتاً دموکراسی را با پارتی بازی ، عدم ِ کفايت و رشوه خواری اشتباه می گيرند در بدو ِ امر تصور می کردند که يک دوره سخت گيری و تصفيه به حال ِ کشور و ملت نافع خواهد بود . ولی روز به روز کمر ِ کشاورزان بيشتر زير ِ بار ِ قرض خم می شود چون حکومت ِ سرهنگان نتوانسته است علت ِ مشکلات ِ کشاورزی ِ يونان را برطرف سازد . ماليات ِِ سنگين بر دوش ِ همگان فشار می آورد چون بالاخره يکی بايد جور ِ ولخرجی های ِ سرهنگان را برای ِ دستگاه ِ پليس ، ‌سخن چين ها و مزدوران بکشد . اربابان ِ صنايع دو برابر ِ آنچه را که با منع ِ اعتصاب به چنگ آورده اند ، در نتيجه ی ِ بحران ِ‍ بازارهای ِ فروش و اقدامات ِ خطرناک ِ ناگهانی ِ حکومت ، از دست داده اند . هواخواهان ِ متعصب ِ نظم و امنيت با نگرانی ِ تمام انفجارهايی را که آتن و ديگر شهرهای ِ بزرگ را می لرزاند شمارش می کنند . و دادستان هايی که به نقايص ِ نظام ِ قديم داغ ِ ننگ می زدند ، بدين نتيجه رسيده اند که رژيم ِ سرهنگان دست ِ هر داغ ِ ننگ خورده ای را از پشت بسته است .
کليه ی ِ خويشاوندان ِ دار و دسته ی ِ سرهنگان به پست های ِ مهم ِ مملکتی گمارده شده اند ... تا کنون تمامی ِ قراردادهای ِ بزرگ ِ حکومت ِ سرهنگان بدون ِ رقابت و مناقصه و به شکلی مخفيانه ، به مقاطعه کاران ِ خاصی سپرده شده است . اين امر حتا مطبوعات ِ سانسور شده ی ِ آتن را به صدا درآورده که به نحوی غير ِ مستقيم آن را افتضاح آميز ناميده اند ."
از كتاب ِ " يونان ِ سرهنگان " / نويسندگان : آريس فاكينوس ، كلمنت لپيديس ، ريشارد زومرتيس / ترجمه : منوچهر ِ فكری ِ ارشاد / انتشارات ِ توس / ارديبهشت ِ 1351

۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

قهرمان

برای ِ ضيا نبوی ، مجيد ِ توكلی ، حمزه كرمی ، حامد ِ روحی نژاد ، هاشم ِ خواستار و شيوا نظر آهاری

قهرمان

آيا ميان ِ قهرمان شدن در جام ِ جهانی و ريختن ِ اسلام به دريای ِ مديترانه ، رابطه ای وجود دارد ؟!

منطق ِ حكومت ِ اسلامی

الف : كاسب، حبيب ِ خدا است ؛ در نتيجه بازاری ها را می زنيم ؛ چه با چاقو ، چه با چماق .

ب : مهمان، حبيب ِ خداست ؛ در نتيجه هركس از آنسوی ِ مرز آمد ، زندان می كنيم و گروگان می گيريم تا بتوانيم دست به معامله های ِ بزرگ بزنيم !

ج : " حبيب " ، حبيب ِ خدا نيست ؛ چون احمد ِ خاتمی می گويد خوانندگان ِ لس آنجلسی در ايران ِ اسلامی جايی ندارند !

سرانگشت

۱۳۸۹ تیر ۱۵, سه‌شنبه

آخه بابا باور كنيد

برای ِ منصور ِ اسانلو

صدا و سيما (پريشب) :

به فضل ِ الاهی آنچه به فتنه ی ِ 88 موسوم شد ، به پايان رسيد و ملت ِ انقلابی و بصير ِ ايران با حضور ِ به هنگام ِ خود در پشتيبانی از ولايت ِ فقيه و آرمان های ِ امام ، بدخواهان ِ نظام ِ اسلامی را در گوری که به دست ِ خود کنده بودند ، مدفون کردند .

صدا و سيما (ديشب) :

فتنه گران ِ به اصطلاح سبز خوب می دانند که کار ِ آنها از هر حيث تمام شده است و اربابان ِ غربی ِ شان به شکست ِ اين توطئه ی ِ نرم اعتراف کرده و آنها را به حال ِ خود رها کرده اند . اينان در نزد ِ ملت ِ مومن و حق مدار ِ ايران که انقلاب ِ اسلامی را با تقديم ِ خون ِ صدها هزار شهيد به دست آوردند ، مطرود و منفورند .

صدا و سيما (امشب) :

رسيده بود بلايی ، ولی به خير گذشت ... امروز خوشبختانه پس از يک سال ، مجموعه ی ِ کارهای ِ کارشناسی و نمودارهای ِ پژوهشی و علمی ، و همچنين ارزيابی ها و تحليل های ِ اطلاعاتی، نشان می دهد که فريب خوردگان ِ سبز ، مدت هاست که از خط ِ پايان گذشته اند و ديگر محل ِ هيچ گونه اعتنايی نيستند .

صدا و سيما (فردا )

ديگر همگان ، چه دوست چه دشمن ، معترفند که خيمه شب بازی ِ فتنه گران ِ سبز ، ديری ست با رسوايی به پايان آمده و قصه ی ِ آنان به سر رسيده است . البته اگر نبود رهبری ِ داهيانه ی ِ مقام ِ معظم ِ رهبری و ايستادگی ِ ايشان در دفاع از حقوق و آرای ِ ملت ، معلوم نبود عوامل ِ دشمن چه بر سر مردم سالاری ِ دينی می آوردند .

صدا و سيما (پس فردا)

امروز ديگر قاطبه ی ِ ملت ِ سرافراز ِ ايران ، هيچ شکی ندارند که فتنه ی ِ پس از انتخابات به تاريخ ِ پر فراز و فرود ِ انقلاب ِ اسلامی پيوسته و ثبات بر همه ی ِ ارکان ِ کشور حاکم شده است . افزايش ِ سرمايه گذاری های ِ خارجی ، پايين آمدن ِ تورم ، موفقيت های ِ روز افزون ِ نظام در عرصه های ِ گوناگون و عزت يافتن ِ ملت ِ ايران در نگاه ِ جهانيان ، همه و همه حاکی از برقراری ِ امنيت و شکست ِ توطئه های ِ داخلی و خارجی است .

صدا و سيما (n شب و روز ِ بعد)

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

سرانگشت