۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

نامه ی کروبی به روحانی

نامه ی کروبی آمد روی نت
نامه‌ای بس فاشگو بود و قوی
گرچه کوتاه و صریح و ساده بود
حرف می‌زد در حد ِ یک مثنوی
طرح فردای ِ ”نظام اش” اصل بود
مشکل امروز بودش ثانوی
آنچنان که گوییا بنوشته است
نامه را با یارهای معنوی!


سرانگشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر