۱۳۸۷ تیر ۹, یکشنبه

نـه

خنجر و سر نیزه و بیداد، نه
دستگاه ِ زور و استبداد، نه

مذهب ِ تعزیت و تبعیض، هیچ
گریه و جانمرگی و غمباد، نه

ماهتاب ِ مانده در روبند، خیر
آفتاب ِ قدسی و شیاد، نه

سفره ی ِ نذریّ ِ موهومات ،جمع
خون فشانی بابت ِ اعیاد، نه

بقچه های ِ پر ز استفهام ، خیر
سوزن ِ دوزنده ی ِ فریاد ، نه

انقلابی در پس ِ آیینه ها
مثل ِ آنچه تا کنون افتاد ، نه !

سرانگشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر