۱۳۹۲ خرداد ۱۳, دوشنبه

کاندیدای ِ فدایی ِ ملت!


یکی گوید که دزدی با چراغم
یکی لافد که ملّای ِ نراقم
ولی بنده بمیرم پیش ِ ملت
اگر محکم بیفشارد دماغم!


سرانگشت

۱ نظر:

  1. هیچ کدام از این دار و دسته، کاندید به حساب نمی آیند تا زمانی که دیگر نمایندگان گرایشهای عقیدتی و فکری ملت در برابر آنها به رقابت نایستاده باشند. وقتی همه مسلمون حکومتی باشند، بحث از کاندیدا کردن، حرف بی پایه ای می باشه. هر نماینده ای باید واتاب دهنده ی گرایشات مختلف اجتماع باشه تا پستی را که احراز می کنه، حقانیت داشته باشه. اونیکه به قدرت و رهبر بلا منازع تکیه می کنه، نماینده ی تمام مردم نیست؛ بلکه نماینده ی قدرت مطلق حاکم است و بس.

    پاسخحذف