۱۳۸۶ آبان ۷, دوشنبه

از نفس افتادگان

یکی از سیاست های ِ جمهوری اسلامی این است که رو به جهان می ایستد و جیغ ِ بنفش می کشد . برای ِ این کار هم شیوه های ِ گوناگون بلد است . از نفس کش طلبیدن در مجامع ِ جهانی تا دار و دسته به راه انداختن در خیابان های ِ شهر ؛ به اصطلاح انجام ِ تظاهرات ِ خیابانی . اگر به عربده های ِ زنان و مردان ِ خیابانی توجه کنید حماقت ِ اسلامی را در آن ها می بینید . مثلاً یکی از شعارها که چند سال است بالا می آورند چنین می گوید :
وای ! اگر خامنه ای حکم ِ جهادم دهد ...ارتش ِ دنیا نتواند که جوابم دهد !

در اینجا نمی خواهم از درونمایه ی ِ ابلهانه ی ِ این شعار چیزی بگویم . مقصودم باریک شدن در نوع ِ اجرای ِ آن است . در تظاهرات، مردها بخش ِ اول ِ شعار را می گویند و زن ها بخش دوم ِ آن را . تعجب ندارد؛ چون طبق آیه ی قرآن " الرجال قوامون علی النساء" یعنی مردان بر زنان برتری دارند. بر همین اساس، گور ِ پدر ِ آن که گفت : لیدی ایز فرست؛ همیشه باید مردان جلوتر حرکت کنند حتا در شیر دادن به بچه . علاوه بر آن مسلمان، شتر ـ گربه افتاده است و چاره اش نمی شود . پس نباید از او توقع ِ رعایت ِ تناسب داشت . این شعار در اجرای ِ خیابانی اش بسیار مضحک از کار در می آید . البته طنزش ـ بلا نسبت ـ چخوفی است . یعنی زیر ِ پوستی است و آشکار نیست .
اول مردان هوار می کشند : "وای ! اگر خامنه ای حکم ِ جهادم دهد " و به ذهن اینطور می رسد که وامصیبتا ! اگر خامنه ای به ما فرمان ِ جهاد بدهد چه خاکی بر سرمان بریزیم ؟ باید دو پای ِ دیگر هم قرض کنیم و بزنیم به چاک !
بعد زن ها وارد ِ صحنه می شوند و جیغ می کشند : " ارتش ِ دنیا نتواند که جوابم دهد " . یعنی به مردانشان می گویند لازم نیست برای ِ فرارتان دچار ِ عذاب ِ وجدان بشوید. ما زنان ِ ولایت مدار آنقدر حشری هستیم که حتا ارتش ِ دنیا هم نمی تواند ما را به ارگاسم برساند ! اگر شما فرار کردید غمی نیست؛ ما ارتش ِ دنیا را در تونل های ِ وحشت مان شکست می دهیم . شاهکاری می کنیم که ارتش ِ دنیا دست به کمر بماند و از نفس بیفتد .
پیشنهاد می کنم شعار ِ بالا، با همان رزمندگان به این ترتیب تغییر کند :
وای اگر خامنه ای حکم ِ جهادم دهد ...صنعت ِ پورنو نتواند که جوابم دهد !

اینجاست که آدم شک می کند شاید کاتبان وحی در ثبت ِ آن آیه ی ِ شریفه اشتباه کرده باشند . الرجال قوامون علی النساء به احتمال ِ زیاد بوده : الرجال قوّادون علی النساء یا چیزی در همین حدود !


سرانگشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر