۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۶, دوشنبه

گنج ِ قارون نمیخوام


خامنه ای تو استان ِ فارس دوره افتاده و زر اومده که مردم صرفه جویی کنید! آب کمه ! ... چو افتاده میخوان آبو جیره بندی کنن . یکی نیست بگه آخه دیوث پدر ، مگه پارسال زمستون اون همه برف و بارون نیومد؟ مگه بی نفتی و سرما دخل ِ مردمو نیاورد ؟ پس چی شد اون همه به قول ِ خودتون نزولات ِ الاهی ؟ رفت تو سوراخای ِ ننت ؟! بعدشم ... مگه اون جاکش ِ اول و آخر ، اون رفسنجانی ِ قرمپف توی ِ خشتک هرکدوم از ما ملت یه سد افتتاح نکرد ؛ چجوریه که شما نمی تونین یه آفتابه آب ذخیره کنین ؟
انگار ما ملت ِ ایران هرچی نداشته باشیم ، خوشبخت تریم ؛ هرچی نداشته باشیم به صرفمونه . هرچی ام بیشتر داشته باشیم بیشتر بدبختیم ... میگن تو تاریخمون هیچ موقع اندازه ی ِ الان پول ِ نفت درنیاوردیم . هیچ موقع ام اندازه ی ِ الان گرونی و بی سر و سامونی دهنمونو آسفالت نکرده . پس معلوم شد اون موقع که شیپیش تو جیبمون چارقاپ مینداخت اوضامون کویت بود ... تازه برگشتیم به فلسفه ی گنج ِ قارون که میگف: " شوما پولدارا خیال می کنین خوشبختین ... خوشبختی ِ واقعی مال ِ ما بیچاره فِـقیراس !"


سرانگشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر