۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه

viva Charlie Hebdo 5


۴ نظر:

 1. ظاهرا کاریکاتور در دفاع از اسلام و رد ناقدان اسلام است.

  پاسخحذف
 2. پاسخ‌ها
  1. اسلام ستیز یا اسلام هراس یا ناقد اسلام یا هرچه به شکل دیو کشیده شده و از اتحادیه اروپا میخاهد او را به شکل پسر پاک و زیبا (ازادی بیان) بزک کند. یعنی اسلام هراسان پشت ازادی بیان پنهان شده اند و ان هم با کمک اتحادیه اروپا تا لابد توطئه علیه اسلام را عملی کنند! کاریکاتوریست میخاهد هرکه باشد روشنفکرچپ پاریسی باشد مال همین مجله باشد یا نباشد در نهایت یک انگلی است در حد شریعتمداری. سندش همین کاریکاتور.

   حذف
 3. به نظر من اژدها، اسلام هراس و ناقد اسلام نیست، بلکه اسلام هراسی است. همان طور که social phobia و school phobia را هم به ترتیب جمع هراسی و مدرسه هراسی ترجمه می کنیم، نه جمع هراس و مدرسه هراس. اژدهای اسلام هراسی که در ضمن موجودی خیالی و ساخته ی وهم نیست (زیرا دمش اس اس نازی ها را تداعی می کند) نزد آرایشگر، ساحر، گریمور یا اتحادیه ی اروپا آمده و از او می خواهد جادویش را به کار بندد و ظاهر او را به شکل موجودی دلپذیر دگرگون کند. جالب است که ستاره های روی سینه ی آرایشگر از جنس و رنگ آتش دهان اژدها است. اژدها از آرایشگر امری محال طلب نمی کند، زیرا او از آرایشگر نمی خواهد ذاتش را عوض کند بلکه می خواهد ظاهرش را تغییر دهد که هرچند تلاش مضحک و مذبوحانه ای است اما با ترفند و فریب تا حدی مقدور است. از نگاه کاریکاتوریست اسلام هراسی افسانه نیست، همان طور که تروریسم اسلامی افسانه نیست و واقعیت دارد.

  پاسخحذف