۱۳۸۶ دی ۹, یکشنبه

دفاع از ملانصرالدین 3 ـ نوشته ی ِ ابولقاسم پاینده

به خدا آقای ِ دکتر این که شما ملای ِ خوب ِ بذله گوی ِ شیرین زبان را از عرصه ی ِ بقا به چاهِ ویل ِ فنا انداخته اید، از اعدام با گاز و طناب و تبر هزار بار بدتر است . در دنیای ِ مودب و ظریف ِ شما وقتی یکی را به اعدامگاه می برند اگر در باشگاه ِ مسخره یِ تاریخ جایی داشته ، نامش را قلم نمی زنند ؛ نمی گویند نبود و از مادر نزاد ؛ فقط استمرار ِ بقای ِ او را می بُرند، به این گناه که نظم ِ عادی را به هم زده ، بت ِ مقدس ِ آداب را شکسته یا کاروان ِ حیات را از خط ِ رسوم ِ سلف بیرون برده یا صاحبان ِ زر و زور که همیشه جهان را آیینه ی ِ هوس های ِ خویش می خواهند کاری نه به دلخواه از او دیده و چون دلیران ِ نازکدل ِ شیرین ، روی ترش کرده اند و مگسان ُِ شهد ِ قدرت یعنی قاضیان ِ مصون از تعرض ، به حکم ِ قانون که سنگواره ی ِ زور است او را به دنیای ِ دیگر می فرستند تا اگر اقبالی داشت و کفاره ی ِ گناهان را داده بود و از غرقاب ِ گناه به ساحل ِ رحمت ِ الهی رسید ، در بهشت ِ عنبرسرشت در آن قصور ِ مجلل که به تیشه ی ِ قدرت در دل ِ زمرد و یاقوت تراشیده اند ، آب ِ خنک ِ شیر رنگ ِ شرابگونه بنوشد و یک فوج و بیشتر از آن زنان ِ خوش قد و قواره و طناز و سیه چشم را که برق ِ لبخندشان از شرق به غرب تتق می زند و از لطافت و صفا عبور ِ آب را از گلوگاهشان می توان دید ، فارغ از جنجال و مزاحمت ِ رقیبان در حریم ِ خود داشته باشد و از آن لذت های ِ نگفتنی که گاهی مدت ِ آن از تاریخ ِ مسیحی درازتر می شود و احیاناً دنباله ی ِ آن از طومار ِ زمان برون می جهد ، بهره ور شود و تا گیتی به پاست و اتم های ِ نادیده به نغمه ی ِ استاد ِ ازل در این بزم ِ ابدی، رقص و جهش دارند و آتش ِ طلب در دل ِ این ملیون ها خورشید ِ نورافشان مشتعل است فارغ از غم ِ معاش و دلهره ی ِ مرگ و فنا خوش باشد و بنَشمَد و اگر در کارخانه ی ِ قضا، گلیم ِ بخت ِ بدش را سیه بافته بودند و در آن دنیا نیز دنباله ی ِ سیه روزی های ِ این دنیا چون تارهای ِ عنکبوت به دست و پای ِ او پیچیده بود و در حساب ِ تهاتر ِ الهی گناه از ثواب بیشتر کرده بود ، در جهنم ِ هول انگیز ِ سوزان که هیزمش از سنگ و لهیبش چون سوز ِ دل ِ خورشید است ، چند هزار ملیارد و بیشتر سال بسوزد و هنگام ِ عطش به جای ِ آب، قیر ِ مذاب بنوشد و چون پوست ِ کلفتش از تف ِ آتش ِ تیز ورچروکید ، دست ِ قدرت از پوستخانه ی ِ ازل پوست ِ پفیده ی ِ کم احساس ِ او را به پوست ِ تازه مبدل کند تا سوزش ِ آتش را بهتر ادراک کند . معذلک معدوم ِ گاز و دار و گلوله از نعمت ِ دوام ِ خاطره بهره ور است ؛ وجود داشته و شناسنامه اش در دفتر ِ آمار هست و کس و کار و اعقاب و نام و نشان دارد و اگر هم اعدام نمی شد ، چندی بعد وزیر ِ قبض ِ ارواح ، این جان ِ عاریتی را که به مشیت ِ الهی از انبار ِ جان ِ کلی بدو داده اند تا از رنج ِ مستمر ِ این زندگی ِ مزاحم ، به تلخی ِ زقوم ِ مرگ راضی شود به سرانگشت ِ مهر یا چنگال ِ قهر از او می گرفت .

اما شما آقای ِ دکتر ! نام ِ ملا را از دفتر ِ وجود قلم زده و خاطره و نسب و کس و کار ِ او را به موج ِ فنا سپرده اید . و من از قساوت ِ شما به حیرتم که چه سان این مرد ِ شوخ ِ شنگول را که در همه ی ِ قرون چون ستاره ای پرنور ، خنده و شادی به جهان می پراکند و در ظلمات ِ این زندگی ِ ملال انگیز ، پیمبر ِ خوشدلی و نشاط و استهزای ِ مصائب ِ حیات بود ، بی احساس ِ شفقت ، از سکوی ِ بقا به ظلمات ِ فنای ِ مطلق رانده اید .

۱ نظر:

 1. با علیکم و السلامی به باشو جان بسیار عزیز و ارجمندم


  گفتم که بیام و اول یک علیکم السلام بهت بکنم و بعدم یه کمی
  برات از همه جا بنویسم که روحت شاد شه

  میدونی از پیام آخرم برایت تا همین الانی که دارم تایپ میکنم
  به جان شریفت در ابهت - خریت - و - پلنگیت - خود به شکلی
  کامل فرو رفته ام

  شدم عنیهون این بچه دو رگه ها که نه از نه نه چیزی میگیرند
  نه از بابا والسلام
  باسه همین بهشون میگن دورگه یعنی خر و الاغ !!!!!!!!!!!!!

  بگذریم خوبی من غیر از خیلی چیزها !!!!!!! اولش اینه که به
  کارهای خودم از همه بیشتر میخندم به جان عزیزت باشو جان

  و هیچ ابائی از مسخره کردن خودم ندارم

  با خودم هم منصفانه رفتار میکنم اگه خریت کردم میگم اگر نکردم
  نمیگم

  نمیدونم اون برنامه صمد صیاد را دیده ای که یک قاچاقچی داشت
  از دست سرکار استوار فرار میکرد اومد رسید به کنار یک غار در کوه
  و صمد اون پائین ایستاده بود به صمد گفت به کسی چیزی نگی
  من میرم توی غار قایم بشم .....صمد هم گفت - چشم
  بعد از پنج دقیقه سرکار استوار و وردستش رسیدند و تا چشم
  صمد به اونا افتاد از دور داد زد :

  - سرکار استوار هیچچچچکی توی این سولاخی نیست !!!!!!!!!


  کارهای من عین صمد است بعضی هاش


  ولی اما عرضم به عرضت که دیروز چهار ساعت متوالی در کوچه های
  سر سبز زیبا در هوای خنک بهاری جایت خالی دو چرخه سواری کردم
  و تمامی این هواهای عالی را به شکل بادی که بوی گیاه را برایت
  می آورد بر روی صورت خودم دست اول احساس کردم

  نمیدونی نمیدونی نمیدونی چه لذتی داره دوچرخه سواری توی هوای
  خنک بهاری
  در پایان دسامبر

  اینجاست که ما جنوبی های بدبخت یک عدد شکلک برای ایالات شمالی
  در آورده و به آنان میگوئیم

  یه یه یه یه بو بو یه یه یه یه بو بو یه یه یه یه بو بو .......یک رمز بین ماها
  است با سرمازدگان بدبخت فلک زده .........شاد و شنگول و رند باشی تا
  صدها در این دنیا و ابدا در اون دنیا دریافت کنی .............کیل بیل فرمانده

  پاسخحذف